Jogi nyilatkozat

A www.bonitat.eu URL alatt elérhető honlapot a Bonitat  Kft. (székhelye: ; cégjegyzékszáma: ; kamarai azonosítószáma a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál: ;  adószáma: ; közösségi adószáma: ; ügyvezetője: ; a továbbiakban: Bonitat Kft vagy Üzemeltető.) üzemelteti és tartja fenn. Az Üzemeltető elérhetőségére vonatkozó adatokat a honlap nyitóoldaláról elérhető „Kapcsolat” link alatt elérhető oldal tartalmazza. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a honlapon feltüntetett tartalmakat bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG VAGY GARANCIA ELUTASÍTÁSA

A honlapot az Üzemeltető adott állapotban, minden szavatossági vagy egyéb hasonló kötelezettség vállalása nélkül nyújtja és a honlapon elérhető valamennyi tartalom kizárólag tájékoztató jellegű. A honlapon hozzáférhető tartalom (ideértve a honlap működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és a honlap használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkező károkért vagy egyéb következményekért (ideértve, nem kizárólagosan, valamennyi közvetlen, közvetett, különleges, előre nem látható vagy egyéb okozati kárt, elmaradt haszont, az üzleti tevékenység megszakadását vagy annak következményeit, a felhasználó információkezelő rendszerében fellépő program- vagy adatvesztést) az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal illetve mindennemű felelősségét kizárja az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben, még abban az esetben is, ha a károk bekövetkezésének lehetőségéről a felhasználót tájékoztatták.

Az Üzemeltető nem vállal továbbá semmilyen felelősséget a honlapról ugrópont, egyéb link vagy más úton elérhető bármely más honlap tartalmáért sem. Az ilyen honlapok elérését az Üzemeltető a felhasználók kényelme érdekében biztosítja, ami nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető egyetért az ilyen honlapok tartalmával, vagy azt jóváhagyólag támogatja. Ezen túlmenően a felhasználók felelőssége és kötelessége a vírusok, worm-ök, trójai programok és minden más káros tartalom elleni védekezés, illetve annak biztosítása, hogy a kiválasztott honlapokról ilyenek ne kerülhessenek számítógépükre.

A jelen honlapon szereplő információk között előfordulhatnak pontatlanságok és nyomdahibák és az Üzemeltető jogosult a honlapon közzétett információkat előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztatni, ideértve a honlap megszüntetését vagy más formában történő nyújtását is. 

ÉSZREVÉTELEK, KÉRDÉSEK, JAVASLATOK

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a kéretlenül beküldött észrevételeiket, javaslatait, ötleteit és egyéb információit az Üzemeltető nem kezeli bizalmasan. A felhasználó a beküldéssel vagy a honlapon történő elérhetővé tétellel az általa rendelkezésre bocsátott tartalom és információ (például hozzászólások, fotók, szellemi és iparjogvédelmi alkotások, ötletek) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi, a honlap adott felhasználó által történő használatának időpontjában ismert anyagi és nem anyagi felhasználási módra kiterjedő, az átdolgozás, adaptáció és valamennyi másodlagos felhasználás jogát magában foglaló használati jogot enged az Üzemeltetőnek és cégcsoportjának

A HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ SZOFTVEREK

A honlapról letölthető minden szoftver (a továbbiakban együttesen: Szoftver) a Bonitat és/vagy partnereinek szerzői joggal védett terméke.

A Szoftver használati feltételeit a hozzá adott végfelhasználói licencszerződés (Licencszerződés) szabályozza. Ha a Licencszerződés másként nem rendelkezik, a Szoftvert kizárólag a végfelhasználónál történő használat céljából szabad letölteni és a Szoftver kizárólag a Licencszerződés rendelkezéseinek keretei között használható. A Szoftvernek a Licencszerződést sértő másolása, terjesztése vagy egyéb, a Licencszerződésbe vagy az alkalmazandó jogszabályokba ütköző használata polgári- és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A fenti rendelkezéseken túl kifejezetten tilos továbbá a Szoftvernek más szerverre vagy helyre való átmásolása és onnan való hozzáférhetővé tétele vagy terjesztése.

A Szoftverre legfeljebb a Licencszerződésben meghatározott feltételek szerint vállalunk szavatosságot. A Licencszerződésben foglaltak kivételével a Comitis ezennel kizár mindenfajta kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot és feltételt a Szoftverrel kapcsolatban, korlátozás nélkül ideértve a forgalmazhatóságára, adott célra való alkalmasságára és mások jogai megsértésének kizárására vonatkozó szavatosságot is.

Kövessen minket!