A Bonitat Kft. etikai kódexe partnerei felé

A Bonitat Kft a partnereihez kapcsolódó viszonyban az alábbi etikai elvek megtartása mellett kötelezi el magát
 
1. Az Etikai Kódex alapelvei
 
A Bonitat 
 
 • munkatársai magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el az Etikai Kódexben foglalt ajánlásokat, értékrendet és etikai normákat, amit partnereikkel is megismertetnek;
 • a szolgáltatásokban képviselt szándékait az etikus piaci magatartás, illetve a saját üzletpolitika és a lehetőségek figyelembevétele határozza meg.
2. A partnerek érdekeinek óvása
 
A Bonitat Kft
 
 • még akkor is, ha erre a Bonitat Kft és partnerei közötti megállapodás (szerződés) közvetlen kötelezettséget nem ír elő, a partnernél folytatott tevékenysége során tudomására jutott adatokat és információkat bizalmasan kezeli;
 • még akkor is, ha erre a Bonitat Kft és partnerei közötti megállapodás (szerződés) közvetlen kötelezettséget nem ír elő, Bonitat különösen körültekintő abban az esetben, amikor egy adott feladat elvégzését olyan belső munkatárs, vagy közreműködő teljesíti, aki közvetlen, vagy közvetett módon érintett a partner valamely versenytársánál;
 • a megbízás teljesítése során, egy harmadik féllel folytatott szakmai egyeztetésen különösen körültekintően védi partnere szakmai és üzleti érdekeit;
 • törekszik arra, hogy a partnerétől szerzett felhatalmazásnak megfelelően, megismertethesse a szakmai közvéleménnyel a megbízás keretében létrejött jelentősebb innovációkat, eredményeket, ezzel is növelve közös hírnevüket.
3. Tevékenysége kiegészítéseként vállalt feladatok teljesítése
 
A megbízás teljesítése során Bonitat Kft irányadónak tekinti az alábbi feladatsorrendet, és ezt a megbízások során érvényesíteni törekszik:
 
 • feladatfelmérést, illetve feladat-specifikálást kínál az általa vállalt feladatokra vonatkozó Ajánlat kiadása előtt,
 • jogköteles Ajánlatot csak olyan felkérésre, illetve feladatra ad, amelynek elvégzését a szakmai felelősséggel elvégzett mérlegelés eredményeként teljesíthetőnek és vállalhatónak ítél,
 • a vállalt feladatok végzése során gondoskodik a feladat kidolgozás minőségi követelményeinek betartásáról, a munkavégzés nyomon követhetőségéről és dokumentálásáról.
4. Elkötelezettség a partnere iránt. A bizalmi elv érvényesülése a tevékenysége kiegészítéseként vállalt feladatok teljesítése során.
 
A Bonitat
 
 • a szerződéskötés előtt a megfelelő és elvárható mértékben tájékoztatja partnerét azokról a körülményekről, amelyek befolyásolhatják a szerződéskötés létrejöttét, vagy tartalmát;
 • minden, a megállapodásra hatást gyakoroló változásról tájékoztatást ad partnere számára, a szerződéskötés után is;
 • minden, a partnere számára hátrányos következményű külső/belső információról, körülményről tájékoztatja partnerét;
 • minden olyan innovációs lehetőségről, eljárásról tájékoztatja partnerét, amely számára üzleti szempontból előnyös lehet.
5. Szakmai garancia, minőség-tudatosság
 
A Bonitat Kft
 
 • a vállalt feladat teljesítése során a feladat által megkívánt és az általa ismert legmegfelelőbb módszereket és eljárásokat alkalmazza,
 • folyamatos proaktivitásra, konfliktus-megelőző együttműködésre törekszik,
 • mindent elkövet egy esetleges reklamáció okának feltárására és mielőbbi megszüntetésére,
 • környezettudatos magatartást és megoldásokat szakmai igényessége és társadalmi szerepvállalása részének tekinti.
6. Innováció és együttműködés
 
A Bonitat Kft
 
 • saját belső fejlesztési programja keretében a szolgáltatásait, képességeit bővítő befektetéseket, képzéseket hajt végre,
 • a kiegészítő vállalkozási tevékenysége során a versenytársakkal való kapcsolatban, az üzleti élet írott és íratlan szabályait követve, etikus magatartásra törekszik,
 • erőfeszítéseket tesz, hogy szakmai fórumokon, médiákban megismertesse az elért innovatív megoldásokat, eredményeket, ezek általánosítható tapasztalatait,
 • feladatai végzése során betartja és betartatni igyekszik ezen etikai elveket a társ- és egyéb szakcégekkel folyó kooperáció keretében is.
 
 
Kövessen minket!